MIG MAG svejsning

MIG svejsning og MAG svejsning er de mest anvendte og mest fleksible svejsemetoder inden for jern- og metalindustrien. MAG svejsning, som også benævnes CO2 svejsning, er en svejsemetode, hvor svejsematerialet, dvs. tråden, tilsættes løbende under svejsningen. Ved at anvende forskellige svejsematerialer, beskyttelsesgasser og strømstyrker i svejsemaskinen, kan der svejses i alle svejsbare materialer med MIG MAG svejsning.

KK Metal er certificeret efter DS/EN 3834 og har stor erfaring med MAG svejsning samt MIG svejsning i almindeligt stål, rustfast stål og aluminium, både manuelt, på automat og i svejserobot. Vi bestemmer svejsemetode ud fra materiale og krav til udseende, sådan at svejsemetoden vælges udfra, hvad der giver det bedste resultat og er mest kosteffektiv for dig. Vores smede svejser med stor præcision, og dermed får du høj kvalitet i det svejste, uanset opgavens omfang.

Mig Mag svejsning
Mig mag svejsning

MIG MAG welding

Svejsemetoden “MIG MAG welding” har fået sin betegnelse, da det er muligt at anvende 2 forskellige metoder med den samme svejsemaskine. De adskiller sig ved følgende:

  • MIG (Inaktiv Gas) anvendes typisk til svejsning af rustfrit stål, aluminium og andre metaller, hvor gassen er inaktiv, dvs. ikke indgår i svejseprocessen, men udelukkende har til formål at holde atmosfærens ilt væk.
  • MAG (Aktiv Gas) er typisk svejsning i stål materialer med CO2 (kultveilte), hvor gassen dels beskytter smeltebadet og dels bidrager til smeltningen.

Automatiserede svejseprocesser

En moderne MIG/MAG svejsemaskine er computerstyret og kan programmeres på mange forskellige måder, fx i forhold til strømstyrke, om der skal svejses med DC (jævnstrøm) eller AC (vekselstrøm) og med hvilken frekvens (Hz). Således giver en moderne MIG MAG svejsemaskine mulighed for at svejse i alle typer stål, rustfast stål og metal ved valg af svejsetråd, gas art og strømparametre. Den indbyggede computerstyring i en moderne MIG MAG svejsemaskine giver desuden mulighed for at styre svejsemaskinen med en robot.

Svejsetråden, som tilsættes via en svejsepistol, afsmeltes løbende i en elektrisk lysbue. Smeltebadet, det afsmeltede materiale fra elektroden og det opvarmede metal beskyttes mod den omgivende lufts skadelige virkninger af en gasart, som tilføres via svejsepistolen.

Vælger du KK Metal til din næste MIG MAG welding opgave, kan vi garantere dig høj kvalitet i det svejste. Har du brug for rådgivning til udvikling af dit produkt, står vores erfarne teknikere klar til at hjælpe. De har erfaring inden for mange brancher og kan hurtigt vurdere, om der er mulighed for optimering.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Nichlas Christensen
+45 2117 1476
nc@kk-metal.dk