Lodning

Lodning adskiller sig fra svejsning på den måde, at der ved lodning ikke sker smeltning af selve arbejdsstykkerne, der skal sammenføjes. Ved loddeprocessen varmes emnerne op til loddemetallets smeltetemperatur, der ligger under arbejdsstykkernes smeltepunkt. I modsætning til svejsning, hvor arbejdsstykkerne ved svejsning opvarmes til over smeltepunkt på svejsningen med deraf følgende trækninger med risiko for deformationer, sker der ved lodning oftest kun minimal eller ingen deformation af arbejdsstykkerne.

Lodning er en proces, der kræver stor erfaring og omhyggelighed for at få et godt resultat. Men, med den rette ekspertise og dygtige smede er det muligt at sammenbinde komplekse emner med fx mange samlingsflader eller samle forskellige materialer, fx kobber og stål, med godt resultat. En vel udført lodning er en stærk sammenføjning. KK Metal har erfaringen og de dygtige og erfarne smede, der er påkrævet for at kunne udføre lodning korrekt.

KK-metal

Slaglodning

til komplekse emner

Slaglodning – også kaldet hårdlodning – sker ved temperaturer over 450°C, hvor loddematerialet tilpasses opgaven. Det vil sige, at materialernes smeltepunkt er det vigtigste parameter. Ved temperaturer under 450° kaldes lodning “blødlodning”, hvor det stadig er muligt at lodde stort set samme materialer som ved hårdlodning, men hvor lodningen ikke har den samme styrke, da loddematerialet oftest er på basis af tin eller bly, som har lave smeltepunkter. Blødlodningen anvendes derfor kun, hvor materialernes lave smeltepunkt kræver det eller, hvor emnerne ikke tåler varmepåvirkningen og hvor lodningens styrke er af sekundær betydning.

Slaglodnings fordele er blandt andet, at det er muligt at samle emner med store dimensionsforskelle samt at lodde mange samlinger på én gang. Lodning kan også finde sted på automat, som sikrer en større ensartethed i sammenligning med manuel lodning.

Lodning

Sølvlodning

Sølvlodning er en hårdlodning, som anvendes til mange forskellige materialer og er særdeles anvendelig til emner, hvor samlingen skal være “usynlig”. Derfor er sølvlodning særlig velegnet til fx designmøbler. Sølv er under smeltning meget tyndtflydende og kan derfor let trænge ind i tætte samlinger, som derfor giver en meget stærk lodning. KK Metal tilbyder alt i sølvlodning til alle typer brancher. Vi har stor erfaring og ekspertise, som vi anvender ved hver opgave, som vi udfører.

Søger du en underleverandør til sølvlodning, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud. Med stor erfaring i metalbranchen ser vi gerne konstruktivt på din opgave og kommer med forslag til optimering af design, proces eller materialevalg. Vi er ikke bare en ordreproducerende virksomhed, vi bidrager i samarbejdet med al vor viden og erfaring.

Ud over sølvlodning og slaglodning tilbyder vi også MIG lodning af høj kvalitet. Vælger du KK Metal som samarbejdspartner, får du altid kompetent rådgivning med. Vores succes som underleverandør til metalbranchen afhænger af vores kunders succes og tilfredshed, og derfor lægger vi vægt på dialog i hele processen fra idé over prototype til færdigt produkt.

Arbejde med metaller

At arbejde med metaller kræver stor viden og erfaring. Som kobbersmed  skal man mestre mange forskellige processer og have viden og erfaring med det “utal” af forskellige legeringer og hvilke lodde materialer og processer, der er bedst egnet til præcist opgaven. Vore erfarne og mange årige håndværkere mestrer disciplinerne  og håndterer emner i mange størrelser, fra små “nips” til kæmpe lysekroner.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på metal arbejde